Co znamená záchovná stomatologie?

Záchovná stomatologie je konzervativní metoda, při níž se v průběhu ošetření chrupu snažíme vždy zachovat co největší část vlastních nepoškozených tvrdých zubních tkání pacienta. Ke správnému rozhodování při postupu léčby pacienta nám pomáhají nejmodernější technologie a kvalitní přístroje, např. panoramatický rentgen (OPG). Pomocí tohoto přístroje můžeme přesně odhalit skryté problémy zubů, čelistní dutiny či kostní tkáně.

Vybraný způsob ošetření vždy srozumitelně vysvětlíme a konzultujeme s pacientem. Při léčbě zubního kazu, zhotovení zubních výplní či při ošetření kořenových kanálků zaručujeme šetrné a bezbolestné provádění všech zákroků s použitím moderních a šetrných typů lokálních anestetik. Našim cílem je estetická preciznost, špičková péče a v první řadě spokojenost pacienta.

 

Objednat se

Co je zubní kaz?

Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Postupně se šíří sklovinou a dále dentinem neboli zubovinou do hloubky zubu směrem k zubní dřeni.

Bezbolestné ošetření zubních kazů

Zubní kazy snažíme ošetřit bezbolestně a co nejméně invazivně. Jedná-li se o běžný zubní kaz, ošetřujeme jen zubní výplní. Ošetření zubního kazu provádíme zpravidla v místním znecitlivění. Čím dříve problém diagnostikujeme, tím rychlejší a snadnější může být výsledek ošetření.

Léčba zubního kazu

V našich ordinacích ve Zborovské ulici v Praze 5 i Na Strži v Praze 4 jsme připraveni poskytnout všem pacientům prvnotřídní péči. Zubní kazy ošetřujeme bezbolestně a v souladu se zásadami záchovné neboli konzervační stomatologie. Používáme veškeré druhy výplní podle přání pacienta s ohledem na maximální zachovaní zubní tkáně.

Objednat se

Druhy zubních výplní

Používáme tyto druhy zubních výplní:

  • fotokompozitní výplň (tzv. bílá plomba)
    K ošetření zubních kazů ve viditelné oblasti chrupu, případně na přání pacienta v zadní části chrupu, používáme tzv. bílé výplně, které jsou zhotoveny z kompozitních materiálů. Kompozitní materiály procházejí neustálým vývojem a vylepšováním a esteticky dosahují téměř dokonalosti. Výborně napodobí nejen barevný odstín zuboviny a skloviny, ale i různé pigmenty a skvrny na zubech. Životnost těchto výplní se dá odhadnout v řádech několik let.
  • skloionomerní výplně
    Skloionomerní výplně jsou tzv. bílé výplně zhotovených ze skloionomerních cementů, které mají vynikající protikazivé vlastnosti a dobrou adhezi k zubovině. Mívají obvykle sytější bílou barvu a obrušují se v mechanicky více zatížených místech o něco rychleji než materiály kompozitní nebo amalgámové. Používají se proto zejména při zhotovování krčkových výplní, k ošetření kazů u dětí a někdy také v kombinaci s kompozitními materiály jako takzvané sandwitchové výplně.
  • amalgámové výplně (kapslový amalgám)
    Amalgám řadíme mezi definitivní výplňové materiály. První amalgámy se používaly již před 150 lety. Jedná se o slitinu rtuti a dalších kovů, zejména stříbra, mědi a cínu. Amalgám patří stále mezi jeden z nejdéle používaných zubních materiálů. ADA (American Dental Association) pravidelně vydává vědecká stanoviska, která potvrzují jeho bezpečnost. Amalgám má totiž vynikající vlastnost - na kontaktní ploše mezi zubem a výplní vzniká tenká vrstvička oxidů kovů, která dokáže zapečetit tuto spáru proti vstupu bakterií. Kvalitně zhotovená amalgamová výplň bývá obvykle také nejtrvanlivější výplní. V naší ordinaci používáme kvalitní amalgámy renomovaných firem, které garantují správné složení amalgámových pilin..
  • léčení onemocnění zubní dřeně, kořenové výplně a další                                                                                                                                                                      Zubní dřeň je tvořena zubním nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí dentinem až do zubní dřeně, dochází k jejímu zánětu – zánětu nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k odumření nervu. Zánět se projevuje obvykle různě silnou bolestí v reakci na tepelné podněty (studené i teplé). Později bolest může vystřelovat v okolí nervu až do hlavové části, spánku či ucha. Pokud se zub postižený zub nepodaří včas ošetřit, infekce je šířena kořenovým kanálkem do kosti a hrotu zubu , vzniká takzvaný váček.

 

Kontaktní formulář

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com